Today is

ASPET Summer Undergraduate Research Fellowships

Photo of  Winston Whei Yang Kao, PhD

Winston Whei Yang Kao, PhD

Contact Information
  • Stetson Building
  • Suite 5300
  • 260 Stetson Street
  • Cincinnati, Ohio 45267
  • Office 513-558-5151
  • Email winston.kao@uc.edu

Peer Reviewed Publications

Zhu, Ying-Ting; Tighe, Sean; Chen, Shuang-Ling; John, Thomas; Kao, Winston Y; Tseng, Scheffer C G 2015. Engineering of Human Corneal Endothelial Grafts. Current ophthalmology reports, 3 3, 207-217

Mongan, Maureen; Wang, Jingcai; Liu, Hongshan; Fan, Yunxia; Jin, Chang; Kao, Winston Y-W; Xia, Ying 2011. Loss of MAP3K1 enhances proliferation and apoptosis during retinal development. Development (Cambridge, England), 138 18, 4001-12